Mie Aagaard
Psykolog

MIE AAGAARD
Cand.psych. aut.

Medlem af Dansk Psykolog Forening
Overenskomst med Sygesikringen

Praksisadresse:

Hellebæk Klædefabrik
Ndr. Strandvej 119, A, 1 sal
3150 Hellebæk (Helsingør)


Træffes på alle hverdage:

Tlf. 22 38 00 76

Email: mie (snabel a) mie-aagaard.dk
Se endvidere: www.psykologeridanmark.dk

 Privat praksis

Jeg har privat praksis i Nordsjælland.
Her tilbyder jeg individuel samtale-terapi, familie og par-terapi. Jeg arbejder udfra en psykodynamisk referenceramme. Psykodynamisk psykoterapi er karakteriseret ved at have  focus på udviklingsmæssige aspekter. Terapeutisk betyder det en stadig søgen efter viden om de indre og ydre konflikters opståen og udvikling.

Jeg er af den opfattelse, at vi mennesker er i udvikling igennem hele livet. At ethvert menneske har sit særlige potentiale, der vedvarende udspiller sig i forholdet til omverden.

Udvikling indbefatter såvel trivsel som udfordringer. Opleves udfordringerne som uoverkommelige efterlader det negative følelser. Tages følelser og tanker alvorligt kan den psykologiske samtale skabe en ny hensigtsmæssig selvindsigt.

Indsigt opnås gennem både intellektuel og emotionel gennemarbejdning af eksisterende problemområder. Jeg mener at nye indsigter skaber forandring og dermed lindring. Det er min holdning, at ethvert menneske altid har en mulighed for at skabe en konstruktiv udvikling.

Jeg tilbyder en indledende samtale hvor vi i fællesskab afklarer din/jeres nuværende situation og får en gensidig forståelse af årsagen til din/jeres henvendelse. 
Som psykolog kan jeg ikke direkte løse de aktuelle problemer som eksisterer, men jeg kan hjælpe med at skabe en forståelse af hvem du/I er og hvilke forandringsmuligheder, der findes.

På baggrund af første samtale aftaler vi samtaleforløbet.
Nogle mennesker har brug for hjælp til en hurtig bearbejdning af meget konkrete problemer. Andre behøver længerevarende terapi på grund af mere komplekse problemstillinger.
  

På baggrund af min viden og erfaring vil jeg hjælpe dig/jer frem til en ny selvforståelse gennem fælles refleksion og samtale.  
 

Konsulentydelser

Foruden terapi tilbyder jeg relevante ydelser for virksomheder.

Jeg afholder kurser og holder foredrag .  

Jeg tilbyder supervision og coaching.


Kort om min baggrund

Teoretisk og klinisk

Jeg er uddannet ved Københavns Universitet 1999 i klinisk psykologi. Autoriseret af Socialministeret i 2002. Jeg har endvidere efteruddannet mig igennem 4 år i psykoanalytisk psykoterapi.
Mit kliniske speciale er individuel voksen terapi og par-terapi.

Erhverv

Jeg har igennem en årrække afholdt internationale kurser i Maersk.
Jeg har været ekstern lektor på 
DIS (Dansish International School).
Jeg har derudover afholdt adskillige psykolog faglige kurser og coached ledere og medarbejdere fortrinsvist i større virksomheder.

Jeg har ydet supervision primært til ledere og medarbejdere i det offentlige og i det private.


 
VelkommenIndividuel samtalePar-terapiKurser og konsulentSupervision-coachingStress
All Rights Reserved...