Den individuelle terapeutiske samtale

I individuelle samtaler arbejder jeg terapeutisk overordnet udfra en psykoanalytisk psykoterapeutisk teori. Jeg tilbyder en indledende samtale, i hvilken din aktuelle situation og personlige refleksioner vedrørende denne afdækkes.

På baggrund af den afklarende samtale aftaler vi i fællesskab det videre samtaleforløb. Terapien rettes ikke udelukkende mod den aktuelle problemstilling men også mod det der kan forårsage problemet; således at problemet ikke på et senere tidspunkt viser sig igen.

Samarbejdet foregår i et undersøgende perspektiv. Terapeutisk understøtter jeg teorien om, at du selv opdager og udnytter dit potentiale og dermed skaber mulighed for forandring i dit liv.

Terapien fokuserer på at afhjælpe problemstillingen, afdække forandringspotentialer og i et fremadrettet perspektiv at hjælpe til med bedre at kunne anvende dine personlige ressourcer til en forsat udvikling.

Et samtaleforløb kan være enten kortere eller længerevarende.