Parterapi

I parterapi arbejder jeg terapeutisk ligeledes overordnet udfra en psykoanalytisk psykoterapeutisk teori.

Erfaringen viser at par ofte er i akut krise, når de opsøger psykologisk bistand. Jeg tilbyder derfor generelt et længere indledende forløb med det formål at tydeliggøre kommunikationsvejene parterne imellem. Herved afdækkes eventuelle uforudsete individuelle aspekter, som ofte viser sig at kunne understøtte terapien konstruktivt.

Terapien fokuserer på at ansvarliggøre begge parter for deres nuværende situation, afdække muligheder for forandring og udfordre fælles beslutninger.