Stresshåndtering

Jeg afholder foredrag omkring psykiske og existentielle aspekter ved stress. Endvidere arbejder jeg med stress som symptom på et individuelt og organisatorisk niveau.

Stress er blevet en anerkendt folkesygdom og dermed et begreb, der ofte anvendes uden omtanke for den kompleksitet, det afdækker. Det er min erfaring at stress ikke alene er et spørgsmål om ressourcemangel eller øgede krav.

Udgangspunktet for mig er altid at afdække og konkretisere de individuelle og organisatoriske kompetencer og vilkår. I et samarbejde mellem medarbejder og virksomhed skal der fremadrettet sikres nye løsninger for stresshåndtering til optimering af intern trivsel.

Det er min opfattelse, at medarbejder og virksomhed er gensidigt ansvarlige også når det gælder stress.

Jeg betragter stress som et symptom, der åbner muligheden for en nødvendig forandringsproces.