Supervision

Supervision er for mig et spørgsmål om en vedholdende insisteren på refleksion i et undersøgende perspektiv. Det er nødvendigt at inspirere til generering af nye tanker og handlemuligheder.

I dialogen udforskes eksisterende viden, handling, vilkår samt eventuelle barrierer for udvikling.

Jeg inddrager kompleksiteten i arbejdssammenhængen for autentisk og relevant at udfordre til nye refleksioner om nutid, fremtid og fortid. Herved åbnes udviklingen og bliver relevant også for omverden.

Coaching

Jeg arbejder med coaching udfra en fokusering af konkrete arbejdsrelevante veje. I samarbejde med lederen og/eller medarbejderen skabes udviklingsvilkår og brugbare støtteforanstaltninger.

Der udarbejdes handlingsplaner med konrete mål og delmål, som evalueres og revurderes processuelt. I en rådgivende og støttende dialog fastholdes lederen og/eller medarbejderen i ansvar for egen udvikling og vedholdende selvmotivation.